MH hoang dã
Lưu ý của người chơi:
2.6/5 (số 8 phiếu bảng xếp hạng fifa việt nam đứng thứ mấy bầu)
Tận dụng $ 1.000 tiền thưởng hợp lệ trong trò chơi này
Chơi trong thật