Bữa tiệc quay
Lưu ý của người chơi:
2.6/5 women's world cup 2019 (số 8 phiếu bầu)
Tận dụng 1000 € tiền thưởng hợp lệ trong trò chơi này
Chơi trong thật