Sonya Blackjack
Lưu ý của người chơi:
2.7/5 (9 phiếu bầu)