The Dark Joker Rizes
Lưu ý của người chơi:
3/5 (10 phiếu bầu)