việt nam có tham dự world cup không việt nam có tham dự world cup không việt nam có tham dự world cup không