Rich Wilde và Sách chết
Lưu ý của người chơi:
2.8/5 (6 phiếu bầu)
Tận dụng 1000 € tiền thưởng hợp lệ trong trò chơi này
Chơi trong thật